پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 25 تير 1398
  • EN
سئوالات متداول
  •  چگونه نقشه تهیه کنیم؟ 
  • محصولات سازمان نقشه‌برداری
  • تعرفه محصولات
  • نحوه واگذاری محصولات
  • موضوع تفسیر عکس هوایی
  • موضوع ملی مستثنیات
  • موضوع نظارت ساختمان
  • موضوع صدور سند تفکیک زمینهای فاقد سند 147
 
 

5.3.5.0
V5.3.5.0