يکشنبه, 11 خرداد 1399
  • EN
  • ساعت : ۸:۵۷:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ 
  • کد خبر : ۲۰۴۵
تعیین ارتفاع ایستگاههای شبكه ترازیابی
تکمیل محاسبات تعیین ارتفاع ایستگاههای شبکه ترازیابی دقیق درجه 2 کشوری در سیستم ارتفاع IRHS-2014

با عنایت به تکمیل محاسبات تعیین ارتفاع ایستگاههای شبکه ترازیابی دقیق درجه 2 کشوری در سیستم ارتفاع IRHS-2014 (ارتفاع ارتومتری)،
هم اکنون شناسنامه نقاط اصلاح شده، جهت استفاده کاربران در دو سیستم IRHS-1998 و IRHS-2014 قابل استفاده می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها