يکشنبه, 11 خرداد 1399
  • EN
  • ساعت : ۱۱:۳۶:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ 
  • کد خبر : ۲۰۶۸
جلسه هماهنگی نظارت بر پروژه‌های امور اراضی جهاد كشاورزی
جلسه هماهنگی نظارت بر پروژه‌های امور اراضی جهاد کشاورزی در تاریخ 97/12/11 با حضور نمایندگان سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای خراسان جنوبی، رضوی و شمالی و نمایندگان و کارشناسان نظارت مدیر کل قشه برداری شمال شرق برگزار شد.

جلسه هماهنگی نظارت بر پروژه‌های امور اراضی جهاد کشاورزی در تاریخ 97/12/11 با حضور
نمایندگان سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای خراسان جنوبی، رضوی و شمالی و نمایندگان و کارشناسان
نظارت مدیر کل قشه برداری شمال شرق برگزار شد.
در این جلسه و که با حضور نمایندگان کلیه شرکتهای مهندسان مشاور و مجری قراردادهای کاداستر
امور اراضی برگزار شد، آخرین وضعیت پروژه‌های سه استان تحت پوشش و موانع و مشکلات آنها
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
گفتنی است در حال حاضر تعداد 15 قرارداد در سطح سه استان مزبور و تحت نظارت
اداره کل نقشه برداری شمالشرق کشور قرار دارد.

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها