جمعه, 20 تير 1399
  • EN
خبر
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۱۶۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ 
۹:۴۶:۳
جلسه تبیین استفاده از اطلاعات مکانی در مدیریت بلایای طبیعی با حضور معاون فنی سازمان نقشه برداری و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در تاریخ 15 اردیبهشت 1398
کد خبر : ۲۰۶۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ 
۱۱:۳۶:۳۱
جلسه هماهنگی نظارت بر پروژه‌های امور اراضی جهاد کشاورزی در تاریخ 97/12/11 با حضور نمایندگان سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای خراسان جنوبی، رضوی و شمالی و نمایندگان و کارشناسان نظارت مدیر کل قشه ب ...
کد خبر : ۲۰۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ 
۸:۵۷:۲۷
تکمیل محاسبات تعیین ارتفاع ایستگاههای شبکه ترازیابی دقیق درجه 2 کشوری در سیستم ارتفاع IRHS-2014

گروه دورانV5.7.2.0